Friday, March 09, 2007

دکتر محمود حسابی

آخر ساعت درس يك دانشجوي دوره دكتراي نروژي ، سوالي مطرح كرد: استاد،شما كه از جهان سوم مي آييد،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقيقه به آخر كلاس مانده بود. من در جواب مطلبي را في البداهه گفتم كه روز به روز بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد

ما که سنمون قد نمی ده ولی بزرگتر ها می گن چی می خواستیم، چی شد...حالا چی به چیه ... یکی هم به ما بگه

Monday, March 05, 2007

Kiss

آقا مثل اینکه ما تنها قبایلی نیستیم که می ریم امام زاده و می بوسیم و از این برنامه ها. داشتم در مورد بوسیدن تحقیقی انجام می دادم که دیدم در ایرلند هم مشابه این بساط هست. منتها با این تفاوت که حاجت اونها چیز دیگه ایه . اینجا رو بخونید