Friday, February 23, 2007

more equall برابر تر یا

همه آدمها با هم برابرند ، اما پولدارها محترمترند . همه آدمها با هم برابرند ، اما دخترها پرطرفدارترند . همه آدمها با هم برابرند ، اما بچه ها واجبترند . همه آدمها با هم برابرند ، اما خانمها مقدمترند . همه آدمها با هم برابرند ، اما سياهها بدبختترند و سفيدها برترند... البته تبعيضي در كارنيست . در كل همه آدمها با هم برابرند ، اما بعضيها برابرترند

Thursday, February 22, 2007

یاد گذشته

آقا امشب حال عجیبی داشتم. نشستم و ایمیل های قدیمی دوستی رو مرور کردم که عمری با حرفاش مخالف بودم. جالبیش اینه که الان خودم از عقاید اون موقعم ایراد می گرفتم. ولی این میون یک جواب دندون شکن داده بودم که الان هم به نظرم جالب اومد. حالا نمی گم
بحث چی بود و خواهشا شما هم نپرسین. متنش این بود
تو هيچ مي دانستي از سكوت هم مي شود الهام گرفت؟
كه روشني هميشه بشارت بخش
و پرواز هميشه هم رهايي بخش نيست؟
كه بايد ساعت ها فقط بنشست تا رهايي آموخت؟

آري آزادي هميشه رهايي بخش نيست
اسارت را بياموز آن زمان كه در اوج تمنايي!
بياموز زيبايي هم صحبتي با ديوار را
همدلي با سايه را
بياموز كه آفتاب هميشه هم نويد بخش نيست
بياموز تا نو شوي
از نو بيافريني
از بند واژه ها به در آيي
و جهاني دگر آفريني
بياموز كه ديگر اميد حرفي براي گفتن ندارد
بياموز تغيير را
تحول را
اما از بن و ريشه تغيير ده!
بياموز كه زلالي را نه فقط در آب هاي زلال
بل در گل آلودي مرداب ها هم مي تواني بيابي
بياموز كه وفا هميشه هم وفا نمي آموزد
از بي وفايي وفا بياموز!
از بي ثمري ثمر
از خشم مهرباني
از نفرت عشق
از مرگ زندگي
بياموز كه آموختن مرز ندارد
و بي مرزي آموزش رايگان طبيعت است!
میدونی داستان سر چی بود؟ ........
privacyیک مثقال پرایوسی

افاضات

بزرگی می گوید خوشبختی در سه چیز است
فراموش کردن گذشته
غنیمت شمردن حال
امیدوار بودن به آینده

Wednesday, February 21, 2007

و بالاخره دکتر شریعتی

در عجبم از مردمي که خود زير شلاق ظلم و ستم زندگي مي کنند، و بر حسيني مي گريند که آزادانه زيست و آزادانه مرد
آیا در تاریخ کم از این دست مردمان دیده شده اند؟؟

امتحانات و .... اینها

مضرات امتحانات : افزايش بار علمي به طور نا خواسته ! كمبود شديد خواب و كاهش زمان لالا از هفت ساعت به هفت دقيقه ! رواج فرهنگ غلط پاچه خاري ! براي معلمان ! افزايش خشونت عليه حيوانات (خر زني !!!) چپ و چول شدن چشمها بر اثر روش هاي غلط تقلبي ! سردرد حاصل از تمركز شديد براي يافتن راههاي مدرن تقلب! افزايش ادب به طور چشمگير براي گرفتن جزوه از هر كس و نا كسي !!! و ديگه خودتون اينكاره ايد و ميدونيد ديگه

Never Lie ....!!!!

I've got an email that was subjected "never lie to a woman!" I read it and it was amasing ... but latley I was thinking and I felt kind of wierd about what I've just recieved ...
It doesn't mean not to lie to just women ...telling lie itself is a bad habit and as i found out from this writing it doens't emphasis on telling lie to a woman , cause the story didn't let us to think in that way it was brought up without that subject ...
Anyway, please read it yourself and judge:

A man called home to his wife and said, "Honey I have been asked to go fishing up in Canada with my boss & several of his Friends.

We'll be gone for a week. This is a good opportunity for me to get that Promotion I'v been wanting, so could you please pack enough Clothes for a week and set out my rod and fishing box, we're Leaving From the office & I will swing by the house to pick my things up" "Oh! Please pack my new blue silk pajamas."

The wife thinks this sounds a bit fishy but being the good wife she is, did exactly what her husband asked.

The following Weekend he came home a little tired but otherwise looking good.

The wife welcomed him home and asked if he caught many fish?

He said, "Yes! Lots of Salmon, some Bluegill, and a few Swordfish. But why didn't you pack my new blue silk pajamas like I asked you to Do?"

You'll love the answer...


The wife replied, "I did. They're in your fishing box.....

Sunday, February 18, 2007

امانوئل کانت

چند جمله ي زيبا از امانوئل کانت :
کمي شکيبا باش ؛ تهمت ها زياد دوام نمي آورند.
حقيقت فرزند زمان است ؛ چيزي نخواهد گذشت که براي رفع اتهام از تو ظاهر خواهد شد.
هميشه در نظر داشته باشيد که تک تک انسان ها هدف هستند ,از آن ها به عنوان وسيله اي براي اهداف خود بهره نبريد

ازدواج

بابا این مسئله ازدواج به سقراط بدبخت هم فشار آورد

ازدواج كنيد، به هر وسيله ای كه می توانيد. زيرا اگر زن خوبی گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد (فيلسوف بزرگی می شويد. (سقراط