Friday, December 08, 2006

آقا، مال هندی ها کوچیکه

این و تو بی بی سی خوندم. گفته بود که کاندومها، برای مردان هندی 'بسيار بزرگ' است. بعد بيش از نيمی از افرادی که در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند، دارای آلت تناسلی کوتاه تر از اندازه های استاندارد بين المللی بوده اند.
نتايج اين بررسی، باعث شد که درخواست تهيه کاندوم هايی با سايز کوچکتر، برای مردان هندی، ارايه شود.
اين مطالعه به مدت دو سال توسط شورای تحقيقات پزشکی هند انجام شده است.
حالا می خوان ، نمونه گيری کنن
در اين مطالعه، آلت تناسلی بيش از 1200 داوطلب از سراسر هند به صورت دقيق اندازه گيری شد.
هند يکی از کشورهای دارای بيشترين مبتلا به بيماری ايدز استپژوهشگران، نمونه های اندازه گيری خود را از ميان طبقات مختلف اجتماعی، مذهبی، شهری و روستايی انتخاب کردند.
در نتيجه اين تحقيق علمی، معلوم شد که آلت تناسلی شصت درصد از مردان هندی سه تا پنج سانتيمتر کوتاه تر از استانداردهای بين المللی است که در تهيه کاندوم استفاده می شود.
دکتر چاندر پوری، متخصص شورای تحقيقات پزشکی هند، به بی بی سی گفت که در اين کشور، يک نياز روشن به کاندومهايی با سايز کوچکتر وجود دارد، چرا که بيشتر کاندومهای موجود در بازار، برای مردان هندی "بسيار بزرگ" است.
اين موضوع در هند بسيار جدی است چرا که استفاده از کاندوم را با مشکلاتی همراه می کند و بايد در نظر داشت که هند يکی از بالاترين آمار مبتلايان به ويروس ايدز را دارد.
آقای پوری می گويد در صورت تهيه کاندومهای کوچکتر، از آنجايی که هنديها از رفتن به داروخانه برای خريد کاندوم سايز کوچک خجالت خواهند کشيد، بايد ماشينهای فروش خودکار اين کاندومها در تمام کشور نصب شود.
هندی ها 'نگران نباشند'
ممکن است ماشينهای فروش خودکار کاندوم های کوچکتر، در مناطق مختلف هند گذاشته شوداما به گفته سونيل مهرا، سردبير نسخه هندی مجله مردانه"ماکسيم"، مردان هندی نبايد نگران اندازه آلت تناسلی خود باشند.
آقای مهرا می گويد: سايز مهم نيست، بلکه چگونگی کاربرد آلت مهم است.
سونيل مهرا معتقد است که جميعت بيش از يک ميليارد نفری هند نشان می دهد که مردان هندی، به گفته او، در زمينه جنسی فعال هستند.
او می گويد: "ضمن عذر خواهی از شاعر بزرگ الکساندر پوپ، بايد بگويم: بگذار ساده لوحان بر سر اينچ و سانتيمتر رقابت کنند"

1 comment:

فرزاد said...

ببخشید آقا، من متوجه نشدم .... مشکل دوستانمون توی هند چیه؟ چی‌شون کوچیکه؟ می‌شه دقیقتر و با ذکر جزئیات بنده رو راهنمایی کنید؟