Thursday, March 15, 2007

بهترین کارگردانان

در لیست ارایه شده نام عباس کیارستمی و سمیرا مخملباف هم دیده می شود. افسوس که در ایران آنطور که شایسته شان بود تقدیر نشدند.

2 comments:

جالباتی که من دیدم said...

سال نو مبارکه احسان جونم

Bahar said...

زنده باد ايران و ايراني