Thursday, April 29, 2010

صبر

شاید این ویدیو رو بارها دیده باشی
احساس تحسینم بیشتر برای صبر تمساح هست تا شجاعت اون مرد. خوب صبر هم چیزیه که همه ندارن

No comments: