Thursday, November 09, 2006

جالباتی که شنیدم و دیدم

امروز چند تا مطلب دیدنی و شنیدنی گذاشتم. باور کنید که خیلی جالبند. توضیحی که باید بدم در مورد دومی است که به برنامه های صدا و سیمای جمهوری مربوطه، برای اووناییکه ذهنیتی ندارند باید بگم نه کارش واقعا عالیه

پسر آفریقایی فارسی زبان

تقلید صداNo comments: