Sunday, November 12, 2006

Microsoft Firefox 2007آقا امروز یک ایمیل برای دوستم اومد که خیلی جالب بود. تبلیغ یک محصول جدید از مایکروسافت که تمام خصوصیات قابل توجه بروسر های دیگه رو داشت. دیگه داشت می گفت که ما آخرشیم. سایتشونم بود
رفتم و چک کردم. کشفیاتم رو در اختیار شما می ذارم ، خودتوون قضاوت کنید

No comments: