Monday, January 08, 2007

کتاب ها

این آی-چینگ که یک کتاب جالبیه هم رده دیوان حافظ ما، منتها برای چینی ها. خوب این حالا یه چیزی ولی این متون قدیمی که همون تورات و قسمت اول بایبل یا همون انجیل هست توجه منو خیلی جلب کرده. بابا اینها خیلی دین دار تر از مان. با این اوصاف می خوام برم جهنم اگه این امت همشون اهل دوزخ اند.
من نمیگم که، مسلمونا میگن همه غیر از خودشون میرن جهنم. و لعن الله جمع الکافرین

No comments: